Stav serveru
Channel 1
Channel 2
Channel 3OFFLINE
Channel 4OFFLINE
Channel 5OFFLINE

Online hráči0
Počet účtů137
Počet cechů8
Počet hráčů145
71713
Top 10 Hráčů
Top 10 VIP Hráčů
Návštěvnost
TOPlist
Sdílej nás
Sdílej nás na sociálních sítích pomocí
následujících odkazů

GDPR

GDPR
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 1 Obecná ustanovení

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících
se zpracováváním vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při
zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem
o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze
v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to,
aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi
vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

§ 2 Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je Aronix.eu - provozovatel vypsaný níže.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za
jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva
způsobem uvedeným dále.

§ 3 Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat služby spojené
s herním portálem, a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Zpracováváme tyto kategorie údajů:

ID - login, který je potřebný pro přihlášení do hry

Email - nezbytná součást účtu, pomocí emailu potvrzujete veškeré změny
na účtu, dostáváte informace o novinkách na portálu.

IP a MAC adresa - Nezbytné údaje pro přístup do hry, kdy tyto údaje
slouží k ochraně přístupu na váš účet z daných IP či MAC adres, které povolíte

Heslo - potřebný údaj k přístupu na váš účet, hesla jsou šifrována,
ukládají se na zabezpečený server a ani my je neznáme.

§ 4 Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah,
tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto
zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.
Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu,
můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

§ 5 Informace o souhlasu

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše
osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším
zákazníkem(hráčem), tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám
udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou
komunikaci z naší strany jednoduše zakázat.Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

§ 6 Souhlas

Opětovným přihlášením do hry po (datum) udělujete souhlas ke zpracování výše uvedených údajů,
ostatní se řídí zde napsaným textem.

§ 7 Předávání osobních údajů třetím subjektům

Nepředáváme vaše údaje nikomu jinému, jsou výhradně pro použití ve hře, platební
údaje při koupi herní měny má na starosti zabezpečená platební brána Gopay.

§ 8 Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby, v případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas,
budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

§ 9 Zabezpečení osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, chráněné proti neoprávěnému přístupu či zneužití.

§ 10 Jaká máte práva?

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte,
že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování,
právo podat námitku, na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu. Vaše údaje zpracováváme transparentně,
korektně a v souladu se zákonem.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne (datum).

Kontakty | Předvolby cookies | GDPR