Stav serveru
Channel 1
Channel 2
Channel 3OFFLINE
Channel 4OFFLINE
Channel 5OFFLINE

Online hráči1
Počet účtů137
Počet cechů8
Počet hráčů145
71713
Top 10 Hráčů
Top 10 VIP Hráčů
Návštěvnost
TOPlist
Sdílej nás
Sdílej nás na sociálních sítích pomocí
následujících odkazů

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

Registrací na jakoukoliv součást Portálu Aronix vyslovuje přihlašující souhlas s ověřením
jeho e-mailové adresy a podává žádost o užívání jeho budoucího
Uživatelského účtu Provozovateli.
Na základě žádosti bude Provozovatelem vytvořen Uživatelský účet,
který umožňuje přístup na Portál. Základní podmínkou užívání Uživatelského účtu
je souhlas s těmito Podmínkami.
Seznámení se s Podmínkami stvrzuje Uživatel při Registraci.
Užívání Uživatelského účtu platí po dobu
neurčitou a obě strany jej mohou kdykoliv
bez dodržování jakýchkoliv výpovědních lhůt ukončit.
Provozovatel si vyhrazuje právo Portál kdykoliv upravovat
nebo provoz bez udání důvodů pozastavit nebo ukončit.
Provozovatel může tyto Podmínky kdykoliv změnit.
Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými
Podmínkami opětovným přihlášením.

§ 2 Účet a vlastnictví virtuálních statků

Uživatelské jméno musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice.
Uživatelské jméno zvolené při Registraci nesmí
zasahovat do jakýchkoliv práv třetích osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Jeho znění nesmí porušovat zákony ČR. Všechny
Uživatelské účty včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou
virtuální statky ve hře. Není dovoleno
virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat
mimo online nabídku Provozovatele.
Pokus o takové předání
je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům;
veškerá práva zůstávají Provozovateli.
Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na Uživatele.
Uživatel získává na svůj účet výhradní,
na všechny ostatní virtuální
statky pouze nevýhradní právo na užívání, které je časově omezené
na dobu platnosti virtuálního statku.

Přístupové údaje k Uživatelskému účtu nesmějí být prodány ani jiným způsobem předány,
výjimkou je obchodní systém Aronix,
kde účet platně po ověření změní majitele. Každý Uživatel je odpovědný za
zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán,
aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků v důsledku
zpřístupnění Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá
Provozovatel žádnou odpovědnost. Uživatelský účet musí být ověřen platnou
e-mailovou adresou. Provozovatel si vyhrazuje právo
smazat bez předchozího upozornění Uživatelský účet, který nemá ověřenou
e-mailovou adresu po období delším než 3 měsíce.
Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění Uživatelský
účet po období neaktivity delším než 6 měsíců.

§ 3 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno je Provozovatel. Vlastníkem práv na užívání je výhradně
Provozovatel. Rozmnožování nebo používání
poskytovaných obrázků, zvukových dokumentů, filmových sekvencí a textů v jiných elektronických
nebo tištěných publikacích
není bez výslovného souhlasu Provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny způsoby
mediálního použití (televize, online streamování,
rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný,
písemný souhlas Provozovatele.

§ 4 Více účtů

Je povoleno mít na Portálu více Uživatelských účtů. Virtuální statky mezi Uživatelskými účty
nelze převádět. Každý z Uživatelských účtů
je veden zcela samostatně, jakoby každý patřil jinému Uživateli. Na jednom Uživatelském účtu
smí hrát pouze jedna osoba. Sdílením Uživatelských účtů,
tedy střídavé hraní více osob na jednom Uživatelském účtu, přicházíte o nárok na podporu a
za ztrátu virtuálních statků v důsledku zpřístupnění
Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost

§ 5 Chyby, skriptování, podvádění, používání programů třetích stran

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na Portálu (např. automatické obnovování)
nebo která mají narušovat průběh hry, jsou zakázána.
Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy
do databáze nebo spouštějí herní mechanismy.
V případě porušení bude odpovídající Uživatelský účet bez varování smazán nebo zablokován.
Výslovně zakázány jsou jakékoliv pokusy o
narušení bezpečnostních opatření nebo chodu Portálu. Je zakázáno používat jakékoliv
nápomocné programy, které poskytují výhodu oproti jiným hráčům,
takové zjištění vede k okamžitému zablokování herního účtu. Provozovatel si vyhrazuje
právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich
plynoucích nákladů. Každý Uživatel je povinen neprodleně Provozovateli ohlásit veškeré
zjištěné programové chyby (k tomu slouží „Podpora“).
Zneužití objevených chyb bude mít za následek zablokování nebo smazání Uživatelského účtu.
Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno,
pouze pokud je k tomu dotyčný Uživatel vyzván Provozovatelem Portálu. Provozovatel
neručí za chyby vzniklé nesprávným používáním herního klienta
Uživatele nebo jeho připojením k internetu.

§ 6 Pravidla chování

• Uvádění cizích produktů, nabídek, firem, webů nebo her, odkazování na ně nebo
jejich propagování není v žádné podobě povoleno
a bude potrestáno trestným bodem.
• Je zakázáno vydávat se na Portálu za jiného Uživatele nebo člena týmu ,
administrátora, Provozovatele apod. nebo jiným Uživatelům
vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.
• Texty napsané Uživatelem na Portálu, jako jsou jména, zprávy nebo jakékoliv
jiné texty, které překračují etické hranice nebo
jakkoliv poškozují důstojnost některé osoby nebo které porušují platné právo,
stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá,
případně odkazy na takový obsah, mohou být Provozovatelem změněny nebo smazány
a příslušné Uživatelské účty mohou být zablokovány
nebo smazány bez předchozího varování. Provozovatel si nepřivlastňuje
Uživateli napsané nebo odkazované texty.
• Z porušení Pravidel chování mohou být vyvozeny trestně právní důsledky.
• Uživatel, který zjistí porušení Pravidel chování je povinen toto porušení
nahlásit Provozovateli (k tomu slouží „Podpora“).
• Celé znění pravidel chování na serverech Aronix je v sekci „Pravidla“

§ 7 Jazyk hry

Oficiální jazyk na Portálu je Český a Slovenský. Použití cizího jazyka
v herní poště, může vést ke smazání tohoto obsahu a
v opakovaném případě až k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu.

§ 8 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje Provozovatel. Pokud se Uživatel pokusí obejít
rozhodnutí učiněné Provozovatelem, může to vést
k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny.

§ 9 Ochrana údajů

Aby bylo možné zajistit správnou funkčnost a využitelnost služeb Potrálu,
je jeho aktivní užívání podmíněno Registrací a
vyplněním povinných údajů. Po Registraci lze spravovat údaje v sekci „nastavení účtu”
po přihlášení na webu. S údaji,
které poskytuje Uživatel v rámci užívání Portálu, je Provozovatel povinen
nakládat podle platných právních předpisů České republiky.
Pro platby v rámci Portálu slouží standardizovaný proces placení na internetu.
Zpracování a využití osobních údajů na Portálu je
prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti
služeb Portálu. Nakládání s osobními údaji probíhá
podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.
Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele
poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb Portálu.

§ 10 Herní měna

Hry na našem portálu jsou zcela zdarma, hráč má možnost podpořit rozvoj
portálu zasláním platby, za kterou mu bude přičtena
herní měna ve hře. Za Herní měnu lze pořídit doplňkové předměty do hry,
jako oblečení, dopravní prostředky, či jiná vylepšení.
Ceny jsou uvedeny přímo v příslušné herní nabídce. Platba je možná v CZK
(Česká koruna) či € (Euro), ceny jsou včetně DPH a
cena je tak konečná. Vyjímkou je platba pomocí SMS, kde může být zpoplatněna
objednávací SMS dle vašeho běžného tarifu za SMS.
Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena
dobou platnosti této smlouvy. Veškerá práva
přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele.
Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si
uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní
vztahy se třetími stranami coby poskytovateli,
jako např. s Gopay. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají
s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou
platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele. Herní měna bude
připsána během několika minut u většiny
platebních možností, v některých případech bude herní měna připsána po obdržení
platby (max. však do 3 dnů - při převodu na účet).
O nákupu herní měny budete informováni také emailem. Herní měna je virtuální
prostředek, tudíž je na svém účtu využitelná i v zahraničí.
Nákup herní měny není omezen věkem, pokud je ale uživatel nezletilý, objednáním
jednotek herní měny výslovně potvrzuje,
že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly poskytnuty právě k tomuto
účelu nebo k volnému užívání. Herní měna bude
připsána tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány. Přijatá platba je
braná jako dar, tento DOBROVOLNÝ dar je nevratný
a není právně vymahatelný! Tím, že zašlete platbu, souhlasíte s tímto sdělením.
Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné
automatické náklady. Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají.
V případě dotazů kontaktujte naši podporu,
rádi zodpovíme Vaše dotazy (Support)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku
a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

§ 11 Reklamace

V případě neobdržení herní měny, či neobdržení bonusového obsahu
zakoupeného za herní měnu kontaktujte naši podporu,
kde uvedete číslo objednávky a další detaily a pracovníci podpory s
Vámi tento problém vyřeší. Komunikace bude probíhat
na podpoře portálu a o výsledku budete informováni prostřednictvím E-Mailu.

§ 12 GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o GDPR jsou přečtení zde : GDPR

§ 13 Závěrečná ustanovení

Přečtení těchto Podmínek je podmínkou pro řádnou Registraci a bez výslovného
souhlasu s těmito Podmínkami nemůže být Registrace dokončena.
Poskytovatel neručí za újmu na zdraví při hraní her a používání portálu, dále pak
Poskytovatel neručí za škody způsobené neodborným zacházením
s herním klientem.

Kontakty | Předvolby cookies | GDPR